Bygget, som syftar till att bekämpa torkan i Algarveregionen, förväntas kosta 90 miljoner euro och kommer att finansieras av Recovery Resilience Plan (PRR). Anläggningen, som kommer att omvandla havsvatten till dricksvatten, kommer att ha en kapacitet på 16 kubikhektometer och kommer sannolikt att vara klar i slutet av 2026, eftersom det är det sista året då PRR-medel kan utnyttjas.

"Detta strukturella projekt för regionen syftar till att garantera motståndskraften hos den offentliga försörjningen till befolkningen i Algarve, särskilt under perioder av långvarig torka, genom en ökning av vattentillgången", har företaget uppgett. António Eusébio, ordförande för Algarve Waters, kompletterade företagets anställda, som "i en tid av hög processkomplexitet, inneboende i de utmaningar som vattenbristen har inneburit för regionen", har arbetat hårt för att hålla tidsfristerna.

Förutom avsaltningsprojektet pågår även andra initiativ för att lösa problemet - att stoppa eller minska bevattningen av parker och grönområden samt att använda renat vatten för att rengöra vägar och bevattna golfbanor. Dessa förfaranden påverkas starkt av regeringens åtgärder för att begränsa vattenförbrukningen inom både jordbruks- och stadssektorn, vilka kommer att gälla från och med mars.

En annan lösning som övervägs för att minska effekterna av den torka som Portugal för närvarande står inför är att ta upp vatten från Guadiana-floden, som sedan kommer att ledas till Odeleite-dammen. Dessutom överväger man att bygga en ny damm i floden Foupana.

Relaterade artiklar: