Efter olika inspektioner i Portalegre och på södra sidan av floden Tejo har bedrägliga oljevaror tagits bort från marknaden. Dessutom beslagtog ASAE hundratals etiketter, ett lastfordon och andra suggestiva och bevisande dokument, allt till ett uppskattat sammanlagt värde av 29 000 euro.


18 prover av varje enskild bedräglig produkt som upptäcktes togs för analys för att de skulle kunna genomföra en fysikalisk-kemisk analys. En produkt som var märkt som "jungfruolivolja" märktes också som förfalskad eftersom det fanns en stark intuition att det kunde vara ätbar olja, med en femlitersförpackning som kostade cirka 30/40 euro. Detta uppdrag, som utförs av den operativa enheten i Évora, syftar till att skydda kvaliteten och äktheten hos portugisiska produkter. För de misstänkta i fallet har ett identitets- och uppehållstillstånd utfärdats tills vidare.

ASAE varnar kunderna för erbjudanden om dessa typer av produkter till ett lägre pris än förväntat, eftersom det kan användas för att lura kunderna att köpa andra oleiska produkter. ASAE understryker att detta förfarande ägde rum "efter utredningsåtgärder, olika inspektionsåtgärder riktade mot olivoljans värdekedja, för att identifiera potentiella avvikelser när det gäller produktens äkthet och kvalitet, och även illojala konkurrensmetoder."