I ett uttalande meddelade företaget att avstängningen kommer att äga rum mellan kl. 00.00 och 07.00 på söndag på grund av "arbete som utförs på expansionsfogarna på norra tillfartsvägens däck".

I samma meddelande föreslog IP att man som ett alternativ skulle använda Vasco da Gama-bron för att korsa båda sidorna av floden Tagus.

"Vi vill tacka er för er förståelse för de olägenheter som den tillfälliga trafikavstängningen kan orsaka, eftersom detta är nödvändigt för att säkerställa ett bra genomförande av det arbete som syftar till att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och tillgängligheten för biltrafiken på 25 de Abril-bron", tillade IP.

Biltrafiken på 25 de Abril-bron hade redan stängts av den 28 januari och förra söndagen av samma anledning, i båda riktningarna.