"Det är dags att hjälpa - Ge blod" är mottot för den kampanj som lanserats av federationen som syftar till att "öka medvetenheten" om behovet av att donera blod.

Fepobades ordförande, Alberto Mota, berättade för Lusa-byrån att en ökning av antalet unga givare har noterats under de senaste veckorna, men det är fortfarande otillräckligt för att garantera "ett mer hållbart svar på alla behov".

Alberto Mota förklarade att "tiden för vintern, influensan, håller traditionella blodgivare borta mycket" och därför beslutade federationen att göra denna uppmaning till uppmärksamhet, så att alla givare som gav blod för mer än tre månader sedan, när det gäller män, och i mer än fyra månader, när det gäller kvinnor, gör det igen.

"Även de som ännu inte har donerat blod, kom till denna sak eftersom vi varje dag behöver 1.000 till 1.100 enheter blod", betonade han.

För Alberto Mota är det viktigt att "öka medvetenheten om behovet av blod och vädja till alla intresserade medborgare och unga givare, särskilt i de mest behövande blodgrupperna, B-; A+; A-; 0+ och 0-".

"Alla medborgare över 18 år, som väger mer än 50 kilo och som är friska kan donera blod. Denna enkla gest hjälper till att rädda många liv."

Federationen påminner om att blodinsamling är en snabb procedur som tar cirka 30 minuter och kan bidra till att rädda flera människor, eftersom en enda enhet blod kan hjälpa upp till tre liv.

Information om officiella platser för blodinsamling finns på www.fepodabes.pt och på portalen www.dador.pt.