Mer än 1000 ton avfall har återvunnits.

Organisationens "världsledande system för förebyggande av avfall i floder" implementeras tillsammans med lokalsamhället och myndigheter för att hantera utmaningen att samla in avfall innan det hamnar i globala vattensystem.