Enligt Pedro Dominguinhos, ordförande för den nationella kommissionen för övervakning av återhämtnings- och resiliensplanen (PRR), som citeras av ECO, har "5 till 10 procent" av de hundratals anbudsförfaranden som lokala myndigheter har inlett inte lett till några ansökningar.

Bristen på intresserade parter kan förklaras med det "låga baspriset för de marknadsförhållanden som anbuden lanserades med", vilket i slutändan "inte genererade efterfrågan från företagen". Dessutom, säger han, "i synnerhet i tävlingar för renovering av hus minskade arbetsvolymen, vilket avskräckte entreprenörerna".

Trots att han har sett "en minskning av övergivna anbud" under de senaste månaderna anser tjänstemannen att år 2024 "är avgörande" för att uppnå det mål som fastställts med Europeiska kommissionen: byggandet av 32 800 bostäder senast den 31 december 2026.