"Mellan den 14 och 21 februari ökade matkorgen med 41 basvaror som övervakas av DECO PROteste med 1,62 euro till 145,48 euro. Detta pris är 3,51 euro högre än priset för samma korg den 4 januari, den sista dagen med momsbefrielse", sade organisationen i ett uttalande.

Enligt konsumentskyddsorganisationens räkenskaper registrerades "den största prisökningen på denna korg mellan den 4 januari, den sista dagen med nollmoms, och den 10 januari, under vilken period den steg med 7,96 euro (plus 5,60 procent), till 149,93 euro".

"Sedan dess har priset på denna korg med viktiga varor visat en nedåtgående trend, men har drabbats av prisfluktuationer, med ökningar och minskningar".


Vilka priser har stigit mest?

Mellan den 14 och 21 februari var färsk kummel den produkt i denna varukorg vars pris ökade mest, och "på bara en vecka var ökningen 2,25 euro per kilo, och ett kilo av denna fisksort kostar nu 11,67 euro (plus 24%)".

"Förutom färsk kummel har även spagetti och spiralpasta haft stora prisökningar. För spagetti var ökningen 17 cent (cirka 15%) på en vecka, till 1,27 euro. För spiralpasta nådde priset 1,59 euro, efter en ökning med 13 cent (cirka 9 %)", tillägger han.