Enligt prognoser från ACP - Automóvel Club de Portugal, innebär detta en minskning med tre cent för diesel och 1,5 cent per liter för bensin.

Om dessa prognoser bekräftas kommer det genomsnittliga dieselpriset att ligga på 1,674 euro/liter och priset på 95-oktanig bensin på 1,742 euro/liter.

ACP betonar att "dessa prognoser bygger på antagandet att de extraordinära skattesänkningar som regeringen genomfört för att mildra prisökningarna bibehålls".