Som kommunalrådet påminner om är parkering på gatan "mycket billigare", men det leder också till problem med trafikstockningar eftersom förarna måste vänta på en plats att parkera på. Artur Feio tror att vissa av de privata operatörerna kanske inte ens är medvetna om att de priser de tar ut för privat parkering kan vara nästan dubbelt så höga som de priser bilisterna betalar för parkering på gatan. Som han sa, "kommunen bör försöka skapa en strategi som är kompatibel med privata operatörer."

Som svar på Artur Feios förslag har Ricardo Rio, ordförande i Bragakammaren, hävdat att det Feio vill är att höja priserna på gatuparkering så att de blir jämbördiga med den privata parkeringssektorn, och inte tvärtom. Ricardo Rio har dock förklarat att det inte är rimligt att privata parkeringsbolag sänker sina priser.

Dessutom har kammarordföranden anklagat Feio för "brist på politiskt mod" och hävdat att han inte är tillräckligt rak när han presenterar sina idéer i parkeringsfrågan i Braga, "var övertygad, presentera det du försvarar", var de ord som Rio uttalade.