Uppgifterna samlades in av Confidencial Imobiliário inom ramen för bostadsprisindexet, som övervakar utvecklingen av transaktionspriserna på bostäder på fastlandet.

På årsbasis visade priserna en tillväxt på 12,1% i januari, vilket håller apprecieringsnivåerna i denna tidshorisont stabila på cirka 12,0%. Kom ihåg att i december 2023 var den årliga förändringstakten 11,8%, vilket krönte ett år som präglades av en inbromsning i ökningstakten för bostadspriserna. Som ett resultat av denna avkylning var den årliga apprecieringen som registrerades under den sista månaden 2023 6,9 procentenheter lägre än den som observerades i slutet av 2022 (18,7%).

Enligt uppgifter från SIR-Residential Information System genomfördes hustransaktioner på det portugisiska fastlandet till ett genomsnittspris på 2 396 euro/m2 i januari 2024, med beaktande av en ackumulerad period på tre månader. Nya bostäder nådde ett genomsnittligt värde på 3 656 euro/m2 i transaktioner som genomfördes under denna period, medan begagnade bostäder hade ett värde på 2 243 euro/m2.