"Alla intresserade parter uppmanas att skicka in sina idéer, så att ett mer gediget förslag kan skapas som representerar medborgarnas önskemål", meddelade kommunen.

Som ett resultat av statens överföring av befogenheter har kommunen "nya ansvarsområden", inom ramen för förvaltningen av det territorium som är kopplat till stränder och sjötransporter.

"Förordningen syftar till att säkerställa att de föreslagna åtgärderna kommer att föra medborgarna närmare de befintliga värdena i Ria Formosa och på kommunens stränder", står det i meddelandet.

Kommunen avslöjade att den också har för avsikt att "garantera miljöskydd och hållbarhet".

Inom kommunens nya ansvarsområden ingår administration och tillsyn av tillgångar och områden inom den offentliga maritima domänen, tilldelning av titlar för privat bruk och alla åtgärder för genomförande, ändring och upphörande av tillstånd, licenser eller koncessioner relaterade till kommersiell verksamhet och koncessioner för offentliga tjänster.

Faros kommun kommer nu att fastställa avgifter för användningen av sin hamninfrastruktur, för de tjänster som tillhandahålls på platsen och för användningen av utrymmen som är avsedda för kommersiell och industriell verksamhet.

Andra områden som kommer att förvaltas av kommunen är planering, upphandling och förvaltning av offentliga tjänster för regelbunden passagerartransport på vattenvägar, och kommunen ansvarar också för tillståndsgivning och tillsyn av passagerartransport för turister.