På årsbasis uppgick förändringstakten till 4,4% (5,3% i december 2023).

Antalet bankbedömningar var cirka 28,9 tusen, vilket motsvarar en minskning med 2,0% jämfört med föregående period och en ökning med 30,8% från år till år.

Den autonoma regionen Madeira visade den mest betydande ökningen jämfört med föregående månad (4,0%), medan de återstående regionerna noterade positiva förändringar med undantag för Oeste och Vale do Tejo, som visade nollförändring.

Jämfört med januari 2023 ökade medianvärdet av värderingarna med 4,4%, med den mest intensiva variationen i den autonoma regionen Madeira (19,5%) och en enda minskning i Algarve (-0,5%).