"Processen pågår, vilket innebär en investering på cirka 400 000 euro för övervakningskameror i Baixa de Coimbra, men processen som helhet är byråkratiskt långsam", sade José Manuel Silva.

"När det gäller det otrygga klimatet i Baixa de Coimbra är det överdrivet", konstaterade han.

Ledamoten Regina Bento hade begärt att kammaren skulle ingripa genom den kommunala polisen, vilket José Manuel Silva ignorerade eftersom de inte hade "säkerhets- eller utredningskompetens".

"Säkerhetsfrågorna rör säkerhetsstyrkorna, som i kommunen är PSP och GNR, som är beroende av regeringen, och som har otillräcklig personal", betonade kammarordföranden.