FN:s World Tourism Barometer följer regelbundet upp kortsiktiga trender inom turismen för att ge intressenter inom den globala turismen en aktuell analys av den internationella turismen.

FN:s World Tourism Barometer (UN Tourism) publiceras fyra gånger om året och innehåller en analys av de senaste uppgifterna om turistmål (inkommande) och källmarknader (utgående). Turks- och Caicosöarna har den bästa utvecklingen för år 2023 jämfört med 2019, med en tillväxt på 127 %.

Portugal framhävs med en tillväxt på 11%, och i den europeiska regionen är det bara Albanien (+53%), Andorra (+31%), Lichtenstein (+16%) och Serbien (+15%) som ligger före Portugal.

"Efter en stark återhämtning 2023 förväntas den internationella turismen helt återhämta sig till nivåerna före pandemin 2024, med initiala uppskattningar som pekar på en tillväxt på 2 % över 2019 års nivåer i internationella turistankomster", säger FN:s turistorgan.

De positiva utsikterna för sektorn återspeglas i den senaste undersökningen av FN:s konfidensindex för turism, där 67 % av de yrkesverksamma inom turism anger bättre eller mycket bättre utsikter för 2024 jämfört med 2023.