"MEO bekräftar vissa begränsningar på vissa mobilnätskundkort, och dess tekniska team arbetar med högsta prioritet för att lösa dem", säger företaget i ett uttalande.


MEO hade redan registrerat störningar i röstkommunikationen under måndagen, vilka löstes under eftermiddagen.