Variationen är i linje med vad som redan hade offentliggjorts av det nationella statistikinstitutet(INE), som angav att ökningen av priset på olivolja på det nationella territoriet främst motiverades av den "extraordinärt låga produktionen under den föregående kampanjen", samt på grund av den "kraftiga minskningen av nationella lager", till följd av ökad efterfrågan, både från internationella marknader, där Spanien utmärker sig som den största producenten i världen.

I januari i år rapporterade alla medlemsstater en ökning av priserna på olivolja. Priset på denna produkt steg i genomsnitt 49,6% i januari i år i EU-länderna jämfört med samma period förra året, jämfört med 47,4% som registrerades i december 2023.

Portugal intar första platsen på pallen, med en ökning på 69,1% i januari jämfört med januari 2023, vilket representerar en acceleration jämfört med ökningen på 64,8% under den sista månaden förra året. Därefter följer Grekland (67,4 %), Spanien (62,9 %), Estland (52,2 %) och Cypern (49,2 %).