"Den mest påtagliga kortsiktiga risken är en potentiell försening i genomförandet av Portugals återhämtnings- och resiliensplan, särskilt om regeringsbildningen drar ut på tiden eller om nästa regering är kortlivad och utlöser snabba val relativt tidigt", säger DBRS.

I kommentaren (som inte utgör en "rating"-åtgärd) är DBRS övertygade om att den framtida regeringen inte kommer att vara störande i genomförandet av budgetpolitiken.

"Vi ser begränsade risker för Portugals ansträngningar att minska statsskulden under de kommande åren, oavsett vilket parti som leder nästa regering", heter det i analysen.

DBRS förväntar sig därför inte "att nästa regering kommer att avvika från ett decennielångt åtagande om en försiktig budgetpolitik och skuldminskning".

Byrån anser att inget av partierna kommer att uppnå en absolut majoritet i parlamentet, men "Chegas uppgång i opinionsundersökningarna kan ge det möjlighet att gå med i en högerkoalition".

DBRS bekräftade i januari Portugals kreditbetyg "A", samtidigt som utsikterna fortfarande är "stabila".

Kreditbetyget är en bedömning som görs av kreditvärderingsinstitut och som har stor inverkan på finansieringen av länder och företag, eftersom det bedömer kreditrisken.