Världens minsta internationella bro ligger i Arronches, en by i Portalegre-distriktet. Den heter Marco International Bridge och är bara 6 meter lång och 1,45 meter bred.

Bron har ett mycket rustikt utseende som antyder att den är äldre än den faktiskt är, men det är i själva verket en ekologisk konstruktion med trägolv och sidoräcken tillverkade av trädstammar.

Enligt NiT, som citerar information från Arronches kommunfullmäktiges webbplats, var Marco International-bron tidigare bara en "improviserad pir" som möjliggjorde handel mellan smugglare från de två länderna på Iberiska halvön med produkter som tobak, kaffe, kork och oliver.

Den improviserade piren spolades bort av Abrilongoflodens vatten när det regnade och det var invånarna på de två orterna som fick ersätta träplankorna för att kunna passera mellan det ena landet och det andra.

Men det var 1996, i och med Schengenavtalet, som dessa olagliga handelsutbyten upphörde. Och 2008 byggdes bron om med hjälp av kommunala medel, vilket gav den det utseende som vi kan se idag

Trots de uppenbara förbättringarna av strukturen tillåter Marco International-bron endast fotgängare och tvåhjuliga fordon att passera, med tanke på dess små dimensioner.