"Företaget slutar 2023 med ett team bestående av 104 000 personer, 5 300 i Portugal och 98 700 i Spanien, efter att ha skapat 5 000 nya jobb förra året", enligt en rapport från Notícias ao Minuto hade tillgång till.

Företaget säger att utvecklingen av dess team "har varit anmärkningsvärd under de senaste åren, särskilt sedan början av Mercadonas brutala omvandling, som tillkännagavs i slutet av 2016, för att konsolidera en mer digital, produktiv och hållbar företagsmodell".

"Sedan dess har företaget skapat 25.000 nya jobb, vilket i relativa termer motsvarar en ökning med 32%".

När det gäller Portugal säger snabbköpskedjan att den "är engagerad i stabila, högkvalitativa anställningar, med löner över genomsnittet i sektorn och med en minimilön som i Portugal är 20% över den nationella minimilönen".