Med "CarrisWay" vill företaget göra vardagen enklare för kollektivtrafikresenärer, som kan köpa biljetter och ladda pass på sin smartphone utan att använda de vanliga laddningsstationerna.

Betalningar kan göras med MbWay eller med kreditkort, "det är möjligt att ladda flera andra transportbiljetter på det personliga navigationskortet, inklusive gratisbiljetter", tillade Carris och betonade att appen.

Transportföretaget informerade också om att appen skapades av företaget självt, vilket gör det till "den första transportoperatören på den nationella marknaden som skapar och lanserar sin egen applikation för detta ändamål".

Appen är tillgänglig för smartphones med kompatibel NFC-teknik, för Android- och iOS-system.

Carris är det offentliga vägtransportföretaget för passagerare i staden Lissabon.