Med 339 röster för, 240 emot och 37 nedlagda röster godkände ledamöterna förslaget som bland annat innebär att minimiåldern för att få körkort för personbil eller lastbil sänks till 17 år, under förutsättning att det finns en erfaren förare som följer med.

I förslaget föreslås också, bland andra åtgärder, en tvåårig period av nolltolerans, för dem som nyligen fått körkort, när det gäller att köra under påverkan av alkohol, och strängare påföljder måste också fastställas för osäker körning.

Även om medlemsstaterna redan har antagit sin förhandlingsposition i december förra året, kommer slutförandet av ärendet att överföras till nästa mandatperiod, efter valet till Europaparlamentet den 6-9 juni.

Den europeiska organisationen för transportsäkerhet ETSC har redan ifrågasatt parlamentsledamöternas förslag att tillåta 17-åringar att köra lastbil och anser, i ett uttalande, att det kommer att få allvarliga negativa konsekvenser.

ETSC påminner om att minimiåldern för att få ett lastbilskörkort för närvarande är 21 år, även om det finns medlemsstater som tillåter det vid 18 års ålder, under vissa förutsättningar.