I statistiken över utländska direktinvesteringar i Portugal (FDI) efter region analyseras beloppen för dessa investeringar per stödmottagande portugisisk region.

En av de metoder som BdP använder kallas etableringar och beaktar "inte bara den region där motparten för direktinvesteringen är belägen (...), utan även regionerna för den omedelbara motpartens direkta dotterbolag som faller inom direktinvesteringens omkrets och regionerna för dessa enheters respektive etableringar".

Detta tillvägagångssätt möjliggör, enligt BdP, "en fördelning på de platser där företagens ekonomiska verksamhet faktiskt är lokaliserad".

Med hjälp av denna metod registrerar Banco de Portugal att Lissabonregionen var målet för investeringar på 99 614 miljoner euro, vilket motsvarar 55,2% av det totala beloppet.

På andra plats kom den norra regionen med utländska direktinvesteringar på 16,5 %, med 29 848 miljoner euro.

På tredje plats, men redan under 10%, med 17 807 miljoner euro, tog Algarve emot 9,9% av de totala utländska direktinvesteringarna i Portugal.

Centro (11 259 miljoner euro och 6,2 %), Madeira (8 645 miljoner euro och 4,8 %) och Alentejo (6 174 miljoner euro och 3,4 %) var också några av de regioner som föredrogs för utländska direktinvesteringar.

Setúbal, Oeste och Vale do Tejo och Azorerna var de portugisiska regioner som hade lägst antal utländska direktinvesteringar 2023, med 3 925 miljoner euro, 2 614 miljoner euro respektive 524 miljoner euro.

Under 2023 ökade de utländska direktinvesteringarna i alla portugisiska regioner, med en ökning från år till år i Alentejo (12 %), Setúbal (11,9 %) och Algarve (11,3 %).

Omvänt hade Madeira (0,7%), Centrum (1,8%) och Nord (3,3%) de minsta fluktuationerna.

De utländska direktinvesteringarna i Azorerna, West och Tagus Valley och Lissabon ökade med 9,4 %, 8,0 % respektive 6,7 %.

Europeiska investeringar

Europa var den världsdel som stod för majoriteten av de utländska direktinvesteringarna i Portugal 2023, med 156 284, motsvarande 86,6 % av totalen, följt av Asien (6,2 %, 11 098 miljoner euro), Amerika (5,2 %, 9 365 miljoner euro), Afrika (1,9 %, 3 468 miljoner euro) och Oceanien (0,1 %, 91 miljoner euro).

Afrika var den kontinent som hade den högsta årliga tillväxten (21,9 %), följt av Asien (12,1 %), medan Oceanien var det enda blocket med en minskning av sina utländska direktinvesteringar i Portugal 2023, med en minskning med 15,4 % .

Euroområdet stod för 73,9 % av de utländska direktinvesteringarna i Portugal, medan Europeiska unionen stod för 76,3 %.