Av de totala FDI-transaktionerna i Portugal förra året var mer än hälften (3 900 miljoner euro) relaterade till fastighetsinvesteringar (22% mer än 2022).

Under 2023 nådde utländska direktinvesteringar i fastigheter det högsta värdet sedan början av Banco de Portugal-serien (2008).

När det gäller totala FDI-transaktioner 2023 kom majoriteten från europeiska länder (4 993 miljoner euro), följt av asiatiska länder (1 175 miljoner euro).