Förändringen beror på ett lagdekret som utökar behörigheten för utfärdande av intyg om tillfällig arbetsoförmåga (CIT). Från och med i fredags omfattar detta även räddningstjänsten samt läkare på privata kliniker eller inom den sociala sektorn.