"EDP:s nettovinst ökade till 952 miljoner euro 2023 med stöd av återhämtningen av vattenproduktionen i Portugal till nivåer i linje med det historiska genomsnittet (efter den extrema torkan 2022), ökningen av resultaten från Brasilien, där EDP nu äger 100% av sitt dotterbolag EDP Brazil, samt vinsterna i rotationstransaktioner för förnybara tillgångar i Spanien, Polen och Brasilien", enligt en not från värdepappersmarknadskommissionen (CMVM).

Enligt företaget inkluderar nettoresultatet 310 miljoner euro "i engångsförluster i samband med nedskrivningar vid kolkraftverket Pecém, vindkraftsprojekt i Colombia och kombikraftverk i Portugal".