Förändringen härrör från ett lagdekret som godkändes i december förra året och som ändrar de tjänster som ansvarar för att utfärda intyget om tillfällig arbetsoförmåga (CIT).

Enligt dekretet är de tjänster som anses behöriga att utfärda sjukintyg "enheter som tillhandahåller offentlig, privat och social hälso- och sjukvård, nämligen primärvård, tjänster för förebyggande och behandling av narkotikamissbruk samt sjukhusvård, inklusive akutmottagningar".

Fram till nu har patienter varit tvungna att gå till sin husläkare för att få ett intyg om tillfällig arbetsoförmåga utfärdat.

Med utvidgningen av de tjänster som är behöriga att utfärda sjukintyg är det inte längre nödvändigt för en användare som har drabbats av en akut sjukdom, och som har besökt en akutmottagning, att behöva gå till primärvården bara för att begära respektive CIT.

Enligt SNS, för att förhindra att icke-brådskande användare går till akutmottagningen bara för att få CIT eller icke-brådskande vård, gäller åtgärden dock inte personer som har klassificerats, enligt Manchester Triage, med det blå eller gröna armbandet.

Relaterad artikel: