Lagstiftningen trädde i kraft den 1 mars 2016, efter att ha röstats ned fyra gånger i parlamentet och efter att den dåvarande presidenten Cavaco Silva lagt in sitt veto.

Enligt ISS-uppgifter som skickats till Lusa-byrån tillät ikraftträdandet av denna lag 55 barn att adopteras av samkönade par under åtta år, varav 32 av dessa adoptioner ägde rum mellan 2020 och 2023.

"När det gäller den genomsnittliga väntetiden och karakteriseringen av barn som integreras i samkönade familjer görs ingen åtskillnad mellan samkönade och olikkönade par", försäkrar socialförsäkringen.

Ordföranden för ILGA Portugal Association (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Intervention) berättade för Lusa att de har fått några förfrågningar om förtydligande, särskilt om hur adoptionsprocessen äger rum eller vilka blanketter som behöver erhållas från socialförsäkringen, med föreningen till och med att skapa en guide i ämnet.

"Faktum är att människor inte kontaktar oss igen eftersom de kan lösa sina problem, särskilt eftersom vi också talar om förväntningar i förhållande till väntetiden, som är hög, vilket händer med par som inte är av samma kön", säger Daniela Bento.

"Vi får inga problem, utan snarare frågor om hur det fungerar, hur det inte fungerar, och sedan går folk sin väg. Den information vi har är att det har gått relativt bra, och det finns inga klagomål om diskriminering", sade hon.

Lagen om adoption av samkönade par publicerades i den officiella tidningen den 29 februari 2016.