"År 2022 låg mer än sju av tio ålderspensioner från socialförsäkringen under den nationella minimilönen", avslöjade Pordata i ett inlägg som delades på X.

I år är det lägsta månatliga värdet för ålders- och invaliditetspensioner från socialförsäkringen 319,49 euro och 191,69 euro för efterlevandepensioner.

Förordningen som genomförde den årliga uppdateringen av pensioner för år 2024 fastställde "ökningar på 6%, för pensioner med ett belopp lika med eller mindre än (euro) 1 018,52", "5,65%, för pensioner med ett belopp större än (euro) 1 018,52 och lika med eller mindre än (euro) 3 055,56" och "5% för pensioner värda mer än (euro) 3 055,56".

Pensioner värda mer än 6 111,12 euro behöver inte uppdateras.