En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan har visat att lite mer jogging, cykling eller simning kan minska risken för prostatacancer.


Att öka sin kondition med bara 3 procent under ett år var kopplat till en mycket lägre risk att utveckla sjukdomen.