Enligt de standarder som fastställts av organisationen Green Destinations , som erkänner kustområdenas miljöexcellens inom hållbar turism, har regionen "uppnått en efterlevnadsnivå på 97,3 procent av de hållbarhetsindikatorer som analyserats", meddelar Azorernas regering.

Green Destinations ligger i Nederländerna och är en ideell organisation vars främsta mål är att främja ansvarsfull turism genom att använda målen för hållbar utveckling (SDG) och internationellt erkända principer. Organisationen främjar och belönar hållbara resmål och finns på över 200 platser i 60 länder.

Azorerna har uppmärksammats som ett vinnande resmål i flera omgångar efter att ha fått utmärkelsen för första gången 2014. Som den azoriska ledningen har nämnt: "Den utmärkelse som nu tilldelas den autonoma regionen Azorerna bekräftar den positiva och konsoliderade utvecklingen av det arbete som utvecklats genom god hållbarhetspraxis, och stärker också Azorernas position och ledarskap inom detta område."

De hållbarhetsindikatorer som har beaktats vid tilldelningen av utmärkelsen är relaterade till natur och landskap, miljö och klimat, kultur och traditioner, socialt välbefinnande, företag och kommunikation samt destinationens egenskaper.

Utmärkelsen Quality Coast har sitt huvudsakliga fokus på kustdestinationer och utmanar dessa destinationer att "främja ansvarsfull förvaltning, som upprätthålls på en kontinuerlig och hållbar basis, i syfte att uppmuntra turistsektorn att vidta relevanta miljöåtgärder", förklarade den azoriska chefen.