CarbonScape tillverkar "biographite" genom att värma upp biprodukter från skogsindustrin med hjälp av en process som kallas termokatalytisk grafitisering.

Detta ger träkol, som kan katalyseras och renas till anodgrafit av batterikvalitet.