Kollektivtrafikanställda och klimataktivister är två grupper som ofta har ställts mot varandra.

Men den här veckan kommer vi att få se dem mötas i Tyskland för en landsomfattande strejk.

Credits: Pexels; Författare: @ingo;