Men i år kan deras kostnader sjunka dramatiskt på grund av Inflation Reduction Act, särskilt för patienter som kämpar mot cancer eller hjärtsjukdomar.

År 2024 sänktes taket för alla Medicare-recept till maximalt 2 000 USD.