Enligt den portugisiska professionella fotbollsligans(LPFP) årsbok betalade sportföretag som tävlar i den första och andra II-ligan förra säsongen mer än 228 miljoner euro i skatt, varav 78 procent avsåg skatte- och socialförsäkringsavgifter.

I samma årsbok konstaterades att professionell fotboll i Portugal genererade mer än 3 500 arbetstillfällen, där I League-lagen stod för 76 procent av dessa arbetstillfällen, med totalt 2 682 personer, varav 930 spelare, 257 tränare och 1 473 anställda tilldelades stöd-, lednings- och administrationsområdena.

Studien tog också upp förra säsongens transfermarknad och pekade på en positiv balans på 319 miljoner euro för alla portugisiska klubbar, med överföringen av 277 spelare från I League till utländska mästerskap.

EY-studien stöder LPFP:s strategiska plan för 2023-2027, som bygger på fyra grundläggande axlar: "Professionalisering av branschen, nya tävlingar och format, förändring av supporterprofilen och intensifiering av sociala och etiska frågor".

Utmaningarna omfattar "att komma närmare fansen, värdesätta tävlingar och idrottsföreningar, internationalisering och centralisering av audiovisuella rättigheter".