För att analysera tillgängligheten till bostäder använde ekonomiministeriet flera indikatorer, inklusive tillgänglighetsindex baserat på Housing Affordability Index (HAI), vilket resulterar i förhållandet mellan medianhushållsinkomsten och den månatliga kreditbetalningsplanen.

I allmänhet visar detta index att överkomligheten för bostäder på fastlandet "minskade avsevärt" mellan 2016 och 2021, vilket berodde på "accelerationen av värden relaterade till bankbedömningar från 2019 och framåt, trots sänkningen av räntorna och tillväxten av hushållens medianinkomster".

Även i detta sammanhang skedde under 2021 en återhämtning i tillgängligheten till bostäder på nationell nivå, vilket förklarades av "kombinationen av nedgången i den implicita räntan på bostadskrediter och återhämtningen av den uppåtgående trenden i medianinkomsten". Trots detta skulle det under det året "vara nödvändigt för ett hushåll att i genomsnitt ha en månadsinkomst på 2 063 euro för att ha en genomsnittlig bostad genom användning av kredit, vilket står i kontrast till medianmånadsinkomsten på 1 091 euro för hushåll i landet under samma år".

Algarve och Lissabon

Tillgången till bostäder är inte lika i alla regioner i landet. Det är i Stor-Lissabon och Algarve som det har blivit svårare att köpa ett hus med hjälp av bostadskredit. Enligt en rapport från idealista. I själva verket är det i Algarveregionen som "svårigheten att få tillgång till bostäder är störst", med kommunen Vila do Bispo som det allvarligaste fallet. Å andra sidan noterade regionerna North, Center och Alentejo vinster när det gäller tillgänglighet till bostäder 2021.

Samma studie visar också att det bara finns 45 kommuner på fastlandet där hushållet med en genomsnittlig inkomst 2021 hade tillräckligt med lön för att täcka avbetalningen på bostadslånet. Dessa kommuner ligger framför allt i det inre av landet (Centrala Alentejo och Beiras och Serra da Estrela), förutom 4 kommuner i Leiria-regionen och ytterligare 2 i Coimbra-regionen.

Kommunen Freixo de Espada à Cinta, i Douro-regionen, var den mest tillgängliga av alla 2021. Här har ett hushåll med en medianinkomst cirka 175,7 % av den inkomst som krävs för att kvalificera sig för en kredit avsedd för förvärv av ett medelstort hus i själva kommunen.