Enligt uttalandet kommer de organisationer som företräder ML-arbetare att hålla ett allmänt plenarmöte i Carnide Complex Workshops mellan kl. 10.00 och 11.00 och, för nattjänster, mellan kl. 23.30 och 00.30 (natten mellan måndag och tisdag).

"Eventuella olägenheter för medborgarnas rörlighet i Lissabons storstadsområde som orsakas av detta plenarsammanträde, eller något beslut som fattas i samband med detta, är inte ML-arbetarnas ansvar, utan snarare styrelsens brist på förhandlingsvilja", står det i meddelandet.

De fackliga organisationerna kritiserar "den attityd som företagets styrelse har intagit under flera förhandlingar som är avsedda att vara effektiva, bestämda och följdriktiga, och därmed uppfylla de kända begreppen för verkliga kollektivförhandlingar".

Enligt meddelandet har kollektivtrafikföretaget "inte gjort någonting för att försöka nå en överenskommelse mellan parterna".

Lissabon Metropolitan trafikeras dagligen av fyra linjer: Gul (Rato-Odivelas), Grön (Telheiras-Cais do Sodré), Blå (Reboleira-Santa Apolónia) och Röd (Flygplatsen-São Sebastião).

Normalt trafikeras linjen mellan 06:30 och 01:00.