Beslutet avslöjade att det finns 991 prioriterade församlingar för bränslehantering, sju färre än 2023.

"De kriterier för att identifiera prioriterade församlingar som antogs 2022 bibehölls, vilka omfattar faktorerna farorna med bränder på landsbygden och värdet av ekosystem. Som ett resultat har 991 församlingar nu identifierats (34 procent av det totala antalet) som täcker 2 844 170 hektar (32 procent av ytan på Portugals fastland) och omfattar 1 983 590 hektar skogsområden (37 procent av det totala antalet), anges i beslutet, som offentliggörs varje år.

"Definitionen av dessa prioriteringar undantar inte territoriets förvaltningsagenter från att följa alla bestämmelser som anges i lagstiftningen om brandhantering på landsbygden, och omfattningen av inspektionen av de behöriga enheterna är inte begränsad till de områden och tidsfrister som nämns."

Enligt dokumentet kommer inspektioner av bränslehanteringen i de 991 prioriterade församlingarna att genomföras mellan den 1 och 31 maj på mark i anslutning till byggnader i landsbygdsområden (inom 50 meter) och i befolkningskluster.

För vägar, järnvägsnät, eltransporter och distributionsledningar kommer inspektioner att genomföras från den 1 juni till den 30 juni.