När en ny bil importeras från ett annat land till Portugal är det nödvändigt att fordonet legaliseras, vilket väcker flera frågor om de rörliga kostnader som är inblandade.

Det första registreringsdatumet, motorkapacitet, typ av bränsle och fordonets koldioxidutsläpp är några av de faktorer som beaktas i processen för att legalisera en bil, säger Postal News.

Innan legaliseringsprocessen påbörjas är det viktigt att förstå att när en bil köps in till Portugal från ett annat land anses den vara importerad, och för att den ska kunna cirkulera på portugisiska vägar måste den legaliseras.

För att legalisera en importerad bil måste du betala moms på fordonets försäljningspris, registrera ägandet i ditt namn, skaffa bilregistreringsdokumentet och det europeiska intyget om överensstämmelse (COC). Dessa dokument är nödvändiga för att få köra på europeiska vägar.

De olika stegen i legaliseringsprocessen i Portugal:

Inspektion

Det första steget för att legalisera din bil är att omedelbart ta den till ett inspektionscenter. Följande dokument kommer att krävas: DUA (Single Car Document) från ursprungslandet, det europeiska intyget om överensstämmelse (COC) och modell 9 från Institute of Mobility and Transport (IMT), vederbörligen ifyllt. DUA kan begäras online på Online Automobile Portal. Efter inspektionen utfärdas ett inspektionsintyg för modell 112.

IMT:s godkännandenummer

När inspektionsintyget har erhållits är nästa steg att gå till IMT för att ersätta COC med det nationella godkännandenumret. För denna ersättning måste du uppvisa DUA- och COC-dokumenten.

Tull

Efter att ha förvärvat ett IMT-godkännandenummer måste fordonets ägare gå till tullkontoret i sitt bostadsområde för att fylla i fordonets tulldeklaration (DAV). För att få denna deklaration måste DUA från ursprungslandet, det nationella godkännandenumret och försäljningsdeklarationen eller inköpsfakturan uppvisas.

Fordonsskatt

Ägaren måste sedan begära utfärdande av fordonsskatten (ISV), där betalning kan göras på plats eller upp till 10 dagar efter begäran, via bankomat. För att fastställa värdet på skatten tas hänsyn till bilens ålder, motorvolym, CO2-utsläpp och fordonets kommersiella värde. Om bilen är mellan ett och två år gammal kan du dra nytta av en rabatt på 20 procent. För att få en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas rekommenderas att simulera beräkningen på finansportalen.

Nationell registrering och DUA

Ägaren måste återvända till IMT efter att ha förvärvat fordonsskatt, för att begära det portugisiska registreringsnumret och registreringsbeviset. För detta steg behöver du en modell 9 från IMT, och modell 112 som tillhandahålls av inspektionscentret, COC och DUA.

Ett alternativ till IMT skulle vara att lägga in begäran om DUA online via Online Automobile Portal.

Försäkring

Med registreringsuppgifterna kommer du att kunna ta fram de skyltar som ska placeras på din bil. Därefter måste du välja bilförsäkring för att slutföra legaliseringsprocessen i Portugal. När DAV har förvärvats kommer du att kunna köra din bil, även om processen fortfarande behöver slutföras. Denna deklaration tillåter dig att köra fordonet under en period av 60 dagar från och med utfärdandedatumet.

Registrering

Legaliseringen av bilen slutförs med registreringen av fordonet vid Motor Vehicle Registry Office. Begäran kan göras online via Online Automobile Portal eller personligen vid ett Registry Office.

Betalning av stämpel (IUC)

Efter att ha slutfört hela denna process kommer det att vara nödvändigt att begära det enda bildokumentet och betala den enda cirkulationsskatten (IUC). Om du vill veta vilka belopp du ska betala för att legalisera din bil i Portugal, gå bara in på IMT-institutets webbplats och kontrollera värdet på en registreringsskylt för begagnade eller nya fordon.