Enligt det subregionala kommandot har den delen av IP4 i kommunen Amarante, i distriktet Porto, varit stängd i båda riktningarna sedan kl. 8.20 och kommer inte att öppnas igen förrän väderförhållandena blir bättre.

Tillfarten till Serra da Estrela har varit stängd för trafik sedan fredagen den 8 mars på grund av snö, bekräftade Beiras och Serra da Estrela subregionala kommando för den nationella myndigheten för civilskydd och nödsituationer.

Portugals fastland registrerade 36 incidenter under natten, enligt rapporter från räddningstjänsten. Av de registrerade incidenterna avser 20 vägrengöring, utan registrering av materiella skador eller offer.

Civilskyddet varnar befolkningen för att vidta förebyggande åtgärder på grund av försämrade atmosfäriska förhållanden, havsstörningar, vind och snöfall.