Sankta Katarina föddes i Florens 1522. Hennes dopnamn var Alexandrina, men hon tog namnet Katarina när hon blev religiös.


Från sin tidigaste barndom visade hon en stor kärlek till bön, och när hon var sex år placerade hennes far henne i Monticelli-klostret i Florens, där hennes moster, Louisa de Ricci, var nunna. Efter en kort hemresa inträdde hon som fjortonåring i dominikanernas kloster i Prat i Toscana.

Credits: PA; Författare: PA;

Redan som mycket ung utsågs hon till novismästarinna, sedan till subpriorinna och vid tjugofem års ålder blev hon evig priorinna. Ryktet om hennes helighet drog till sig många berömda personer, bland vilka tre senare satt på Petri stol, nämligen Cerveni, Alexander de Medicis och Aldo Brandini, och därefter Marcellus II, Clemens VIII respektive Leo XI. Hon korresponderade med S:t Philip Neri.


Efter en lång tids sjukdom avled hon 1589.