SINTAC var ett av de fackförbund som representerade TAP:s markpersonal och som undertecknade ett företagsavtal med flygbolagets ledning, vilket ger löneökningar på mellan 6% och 10%, retroaktivt från juli 2023.

Enligt facket beviljades avtalet i februari, men "i motsats till vad som hände med andra arbetstagare uppfyllde TAP inte sitt åtagande att göra betalningar som överenskommits under behandlingen" samma månad.

"En sådan underlåtenhet representerar en djup respektlöshet mot dem som, med många personliga uppoffringar, hjälpte till att återställa företagets resultat och samtidigt med facket som representerar dem", säger SINTAC i ett uttalande.

Strejkvarslet för allt övertidsarbete börjar vid midnatt den 28 mars och avslutas den 30 juli. "De nödvändiga tjänsterna för säkerhet och underhåll av utrustning och anläggningar kommer att säkerställas", garanterar facket.

I slutet av februari anklagade flyg- och flygplatsarbetarfacket(Sitava) TAP för att tillämpa de nya företagsavtalen (AE), vilket utesluter markpersonal.

"Idag, samma dag som arbetstagarna fick sina löner, skedde en förolämpning mot markpersonalen. Faktum är att det ofattbara hände. TAP tillämpade de nya företagsavtalen på alla, utom markpersonalen", påpekade Sitava i ett uttalande.