Det handlar om att de årliga CPLP-uppehållstillstånden, som började utfärdas i mars 2023 (som en del av det rörlighetsavtal som Portugal undertecknat), inte förnyas av AIMA, enligt en rapport idag från Diário de Notícias.

Som svar anger AIMA att dessa tillstånd "fortsätter att godtas av alla portugisiska offentliga myndigheter, för alla rättsliga ändamål, fram till den 30 juni 2024", inom ramen för det lagdekret som reglerar de "exceptionella och tillfälliga åtgärder som rör den epidemiologiska situationen för det nya coronaviruset - COVID 19", vars första version går tillbaka till mars 2020.

"Dokument och visum som avser vistelse på nationellt territorium, vars giltighet löper ut från dagen för ikraftträdandet av detta lagdekret eller under de 15 dagar som omedelbart föregår, accepteras på samma villkor till och med den 30 juni 2024", hänvisar till den senaste uppdateringen av examensbeviset.

Enligt AIMA gäller "denna regel för alla uppehållstillstånd som löpte ut efter 22 februari 2020" och "CPLP uppehållstillstånd skapades först 2023, därför gäller den för alla som utfärdats".

"Användare med uppehållstillstånd som löper ut informeras om förlängningen av giltighetstiden via e-post", säger AIMA.

I tidigare uttalanden till Lusa hade flera regeringstjänstemän lovat en lösning för att förnya dessa visum, men hittills har AIMA inte svarat på de förfrågningar som gjorts.