Det gemensamma initiativet för förvärv av ammunition, som Portugal är associerat till tillsammans med flera europeiska länder, syftar till att "snabbt leverera största möjliga mängd ammunition av olika kalibrar, särskilt 155 mm".

Enligt ministeriet har "användningen av denna ammunition på slagfältet nått extremt höga nivåer, vilket gör det viktigt och brådskande för Ukraina att skaffa ytterligare ammunition för att svara på Rysslands fortsatta och mer intensiva attacker."

Resolutionen som godkänner utgifter för detta ändamål, upp till ett maximalt belopp på 100 miljoner euro, godkändes i torsdags av ministerrådet, med beaktande av "Portugals åtagande att stödja försvaret av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet".