"Denna studie visar att köpcentrum har utvecklats under årtiondena till att bli verkliga multifunktionella centrum, som erbjuder integrerade shoppingupplevelser, sociala initiativ, underhållning och stöd för samhällsfrågor. Dagens köpcentrum är resultatet av en växande utveckling mot att anpassa sig till nya sociala och ekonomiska realiteter", enligt en rapport från Notícias ao Minuto.

Studien visar också att trots den kraftiga tillväxten av e-handel, "portugisiska konsumenter fortfarande föredrar den personliga upplevelsen, med 2022 online-inköp på totalt 4,1 miljarder euro (8%), och inköp i butik representerar 47,3 miljarder euro (92%)".

Sektorn har mer än 3,8 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar bruttoarea i Portugal, fördelat på 173 köpcentrum i drift.

"Köpcentrum stod för 38 % av detaljhandelsförsäljningen i Portugal 2022 och sysselsatte cirka 368 000 personer, vilket motsvarar 80 % av arbetskraften inom detaljhandeln och 7 % av den totala nationella sysselsättningen. Med tanke på den europeiska kontexten och år 2023 visar studien att investeringar i organiserad detaljhandel representerade 45% av de totala investeringarna i detaljhandelsfastigheter".