Enligt ett uttalande från Infraestruturas de Portugal (IP) beror konditioneringen, med indragning av det högra körfältet i riktning Portugal-Spanien, på "tester av brons bultningssystem".

IP vädjar om förståelse från bilister som behöver använda den internationella Guadiana-bron, i kommunen Castro Marim, i distriktet Faro, "för de olägenheter som konditioneringen kan orsaka"