GAME-ER-projektet syftar till att under de kommande tre åren stödja lokala kluster för videospel i Frankrike, Tjeckien, Italien, Skottland och Fundão i Portugal, och hjälpa beslutsfattare att stimulera industrin genom dessa exempel.

Tanken är att "tillhandahålla användbar information till lagstiftare och ledare inom videospelsindustrin, ur sex regionala 'klusters' perspektiv", säger Fundão Chamber.

"Kommunen Fundão avser att förbättra det befintliga ekosystemet, i syfte att locka till sig och behålla talanger, förutom att diversifiera näringslivet, med särskilt fokus på spelindustrin, som växer i Portugal".

Kommunen, som ligger i distriktet Castelo Branco, anser att detta är en strategi för att främja innovation, locka investeringar och skapa arbetstillfällen.

"Initiativet erkänner den viktiga roll som dessa lokala och regionala kluster spelar för att främja innovation, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning".

GAME-ER har finansiering på tre miljoner euro under Horizon Europe, "det största europeiska programmet för att stödja innovation och forskning".