Anläggningen, som har varit i experimentfas, är den första av de solenergianläggningar med högst effekt som tas i drift bland de som tilldelades i den offentliga auktionen 2019 och förväntas ha en beräknad årlig produktion på 330 gigawattimmar (GWh).

"Med en beräknad årlig produktion på 330 GWh kommer denna anläggning att producera förnybar el som skulle vara tillräcklig för att direkt försörja cirka 100.000 familjer eller cirka 1% av den nationella befolkningen", uppskattar EDP, som tillägger att produktionen av denna el bör undvika årliga utsläpp av 170 ton koldioxid.

I dokumentet betonar energibolaget att solenergiproduktion är "grundläggande för landets energiomställning".