Sedan 2006 har initiativet bidragit till att öka rävpopulationen från så få som 40 i Norge, Finland och Sverige, till cirka 550 på den skandinaviska halvön idag.

Författare: Reuters;

Medan vissa forskare har sagt att det är oundvikligt att fler utfodringsprogram för att förhindra utrotning kommer att bli nödvändiga, ifrågasätter andra om det är vettigt att stödja djur i landskap som inte längre kan upprätthålla dem.