Siffrorna visar att de 129 privata sjukhus som är anslutna till APHP under 2023 svarade på mer än en miljon och 425 tusen akuta händelser, vilket motsvarar ett genomsnitt på 3 900/dag och en ökning med 4,5% i förhållande till 2022.

Som jämförelse svarade den offentliga sektorn på mer än 6,1 miljoner nödsituationer.

Enligt APHP:s siffror utförde privata sjukhus också fler operationer under 2023, med totalt 257 743, vilket motsvarar mer än 700 per dag. Av det totala antalet operationer var 12 746 under SIGIC, programmet för att återställa kirurgiska väntelistor i National Health Service.

Antalet förlossningar ökade också på de privata sjukhusen, i linje med den nationella trenden. År 2023 genomfördes 14 101 förlossningar på privata sjukhus, vilket motsvarar mer än 17,5% av de förlossningar som genomfördes i Portugal.

I ett uttalande lyfter APHP också fram den "viktiga ökningen av differentieringen i den tillhandahållna vården", med privata sjukhus som följer med den vid behandling av mer än 26 tusen cancerpatienter och svarar på mer än 316 tusen tandvårdspatienter.

Privata sjukhus genomförde också fler tester förra året, nämligen CT-skanningar (datortomografi) och MRT, som ökade med 7,4% respektive 11,6%.

APHP:s ordförande Óscar Gaspar, som citeras i uttalandet, anser att dessa siffror visar att det nationella hälso- och sjukvårdssystemet "tydligt stärks av denna ansträngning".

"Det arbete som privata sjukhus utförde under hela 2023 förstärkte återigen vikten av dessa leverantörer för att utvidga vården till alla medborgare", tillägger han.

När det gäller mänskliga resurser visar AHPH-data att privata sjukhus har 20 413 läkare, 9 303 sjuksköterskor, 6 764 medicinska assistenter, 3 975 tekniker och 7 104 administrativ personal.