I en kort not meddelade ministerrådet att man godkänt utgifter i samband med attgeneraldirektoratet för hälsa köper tjänster för mottagning, lagring och sändning/distribution av vacciner mot covid-19 och influensa, samt nödvändiga artiklar för administrationen av dessa.

Ministerrådet godkände också utgifter för förvärv av läkemedel mot covid-19, inom ramen för de förvärvsavtal som undertecknats av generaldirektoratet för hälsa, och förvärv av vacciner mot sjukdomen genom det europeiska förfarande som centraliserats av generaldirektoratet för hälsa.